PROFIL SPOLOČNOSTI :

Spoločnosť R servis, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 230/02, Nz 230/02 dňa 18.6.2002  v zmysle § 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

Dňom 29.7.2002 bola zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, v odd. Sro, vl.č. 27090/B pod obchodným menom:  R servis, spol. s  r.o. so sídlom na Arménskej ul. č.6 v Bratislave.  Základné imanie spoločnosti je 6 638,78 EUR.  Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná menom spoločnosti samostatne. Konateľom našej spoločnosti je Ing. Anikó Horváthová.      

 Predmetom činnosti našej spoločnosti je:

*výroba a predaj umeleckých a dekoratívnych predmetov,

*kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti , kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti ,

*sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),                                            

*konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, automatizované spracovanie dát, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, prenájom a požičiavanie strojov,  prístrojov a zariadení, organizovanie a usporadúvanie odborných podujatí, výstav, trhov, prehliadok, školení a odborných seminárov a testovanie, meranie a analýzy technických materiálov,